Sommeråpen kirke - Nes i Tingnes


Velkommen! 

Infoteket på Nes holder i år igjen sommeråpen Nes kirke, i Infotekets åpningstid.

Infoteket holder åpent alle dager i juli kl. 11-17 og 1.-18. august kl. 11-17. Det settes opp et skilt utenfor kirken når den er åpen. 

Velkommen innom Nes kirke i sommer! 

Tilbake