Gravferd


Å miste noen som har stått oss nær er krevende. Sorg tar tid. Sorg tar mye krefter.

Sorgarbeidet som legges ned i den første uka etter et dødsfall, er viktig for den videre sorgprosessen: Å være sammen i familie og vennekrets. Å delta i planlegging sammen med byrået. Å våge å kjenne på sorgen du selv kjenner. Noen ganger også sorgen du ikke kjenner. Noen sørger stille. Andre får behov for å prate og fortelle. Møtet med prest før begravelsen, er en mulighet til å fortelle og dele fra avdødes liv. Et liv som nå skal overgis i Guds hender.
Selv om avdøde nå er borte, er det viktig å la minnene leve videre. Å våge å prate om avdøde med hverandre. Det er rart hvordan vi kan vite hva avdøde ville ha sagt og gjort i konkrete situasjoner - mange år etter at vedkommende gikk bort. Å ikke kutte alle slike bånd, er en sunn del av sorgprosessen.