Barn og unge


I Ringsaker prosti har vi flere forskjellige aktiviteter og tilbud til barn og unge. Tilbudet er varierende i de forskjellige soknene. For mer informasjon om de ulike tilbudene, se mer informasjon under.