Velkommen til dåp!


Alle kan bli døpt i den norske kirke, uansett alder. 

Dåpsdagen er en markering og feiring av livet. Alle som blir døpt blir en del av kirkens fellesskap og man får løftet om at Jesus er med i alle dager. Dåpen er en tradisjon og markerer en ny start. Du kan døpes når som helst i livet.       

Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, står det:
"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
(Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Vi tar imot dåpspåmeldinger og legger til rette så godt vi kan, og ønsker alle velkommen til kirkene våre! Selve dåpspåmeldingen skjer elektronisk ved å trykke på "Forespørsel om dåp", nederst på denne siden. Hvis du får opp en feilmelding, ta kontakt med kirkekontoret.

Hvis du ønsker å døpes på et annet tidspunkt enn de valgmulighetene du får ved å trykke på dåpsforespørsel (elektronisk skjema), kontakt oss for mer informasjon.

Velkommen til dåp hos oss.