Feste - navnet minnelund


Urnegrav i navnet minnelund har bare plass til 1 urne. Gravplassforvaltningen kan gi anledning til å feste/reservere en grav i tillegg til den graven som tas i bruk. For tilleggsgraven betales det festeavgift. Festeavgiften er tilsvarende som festeavgiften før øvrige graver. 

Engangsavgift for tilleggsgraven kreves inn først når graven tas i bruk.
Ved å åpne opp for dette vil en navnet minnelund kunne bli et tilbud for flere. Ektefeller, partner og samboere vil ofte ha et ønske om å kunne gravlegges sammen.
Det gis også anledning til å feste en grav i navnet minnelund ut over fredningstiden.  Rettighetene begrenser seg til å kunne beholde navneplaten i festetiden.

Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.

Tilbake