Invitasjonsbrev til konfirmanter 2025 i Nes sokn


Invitasjonsbrev til konfirmanter 2025 i Nes sokn er sendt ut per post. Du kan også lese brevet digitalt under. 
Har du spørsmål til innholdet i brevet eller til konfirmantåret- ta kontakt med:

Sokneprest Berit Kristin Klevmoen, Tlf: 93 23 18 14 eller mail: bk788@kirken.no 
Kirkekontoret, Tlf: 62 33 07 70 eller mail: post.ringsaker@kirken.no 

INVITASJOSNBREV

Tilbake