Helgøya fortellerfestival- fortelling i Helgøya kirke


28. juli kl. 13.00.

Etter Olsokmesse kl. 11.00 i Nes kirke vil det bli felles fortellervandring fra Nes kirke til Helgøya kirke. I Helgøya kirke vil Torgrim M. Stene servere en historie spesielt laget for Helgøya kirke i forbindelse med Helgøya fortellerfestival. 

Kl. 13.00 vil det i forbindelse med Helgøya fortellerfestival bli servert en spesielt laget fortelling til Helgøya kirke, i Helgøya kirke. Forteller er Torgrim M. Stene. 
Kl. 14.00 kaffe/saft på kirkebakken. 

Inngangspris: 
200kr - voksne, betales på kirketrappa.
Barn/ungdom under 18 år er gratis. 

Velkommen! 

Tilbake