Gode grunner for å velge konfirmasjon i kirken


Her er ti gode grunner som konfirmanter oppgir når de velger kirkelig konfirmasjon.


 1. Du får oppleve hva kristen tro er. Kristendommen blir mer enn bare en del av et skolefag.
   
 2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og du har en dag hvor du blir bekreftet for den du er. En dag som ikke er bursdag, men en helt spesiell dag hvor alt er for deg.
   
 3. Du får oppleve et nytt felleskap med andre på samlinger, leir eller weekend, og bli kjent med nye mennesker, og kanskje får du en ny venn?
   
 4. Du får engasjere deg for andre mennesker. Dette gjør du blant annet ved å delta i Fasteaksjonen, hvor du får være med å samle inn penger til rent vann med Kirkens Nødhjelp. Du får også lære hva vi kan gjøre for å ta vare på jorda og klimaet vårt.
   
 5. Konfirmasjon er en fin anledning for de som er glad i deg til å feire deg og det du betyr for dem.
   
 6. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og bli kjent med hva du tror på – og hvilke verdier som er viktig for deg.
   
 7. I konfirmasjonstiden snakker vi om sorg og glede, om livets store og små spørsmål.
   
 8. Velger du kirkelig konfirmasjon er det en mulighet til å tenke selv. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk og selvstendig til hva tro og kristendom er.
   
 9. Som en konfirmant sa «Å konfirmere seg kristelig gir liksom litt mer mening». Du blir del av et større felleskap.
   
 10. Du møter folk med forskjellige meninger, med ulike bakgrunner, og sammen med dem lærer du noe felles.
Tilbake