Kontaktinformasjon 


Nes Kirke

Adresse: Bryggevegen 3, 2350 NES - se kart
Telefon: 62 33 07 70
Epost: post.ringsaker@kirken.no

 

Driftskoordinator og kirketjener Nes

Aina Bakke

93064350

93064350

Send e-post

Fungerende sokneprest på Nes

Per Halstein Orset Nielsen

90981830

90981830

Send e-post

Kateket

Kine Elise Østerud

41614682

Send e-post

Kirkemusiker

Lars Småladen

97986376

Send e-post

Kirketjener Ringsaker og Nes

Evgeni Velikov Enev

+4794062348

Send e-post

Kirketjener Sør

Knut Ivar Berg

97972800

97972800

Send e-post

Kontaktliste hjemmeside

Berit Kristin Klevmoen

93231814

Send e-post

Menighetspedagog

Irene Ryen Flermoen

+4747872142

+4747872142

Send e-post

Renholder

Gry Malin Vangen

41573073

41573073

Send e-post

Sokneprest i Åsmarka og prostiprest

Kristian With Due

48029124

Send e-post